Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Xem clip diễu binh diễu hành Đại lễ

221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1312744
Xem clip diễu binh diễu hành Đại lễ
0
Article
null
Xem clip diễu binh diễu hành Đại lễ
,

Mời quý vị khán giả xem lại clip diễu binh diễu hành Đại lễ.

Xem diễu binh đại lễ 1000 năm Thăng Long (P1)
Lễ Rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch HCM và thắp lên Đài lửa.

Xem diễu binh đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (P2)
Lễ chào cờ, cả quảng trường hát Quốc ca, đồng thời bắn 21 loạt đại bác. Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đọc diễn văn Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà

Xem diễu binh đại lễ 1000 năm Thăng Long (P3)
Ở phần diễu binh này, sẽ có sự tham dự của 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu “Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”.

Xem diễu binh đại lễ 1000 năm Thăng Long (P4)
Ở phần diễu binh này, sẽ có sự tham dự của xe mang ảnh Bác và khối mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Hồng kỳ. Lực lượng diễu binh có tất cả 12.000 người chia

Xem diễu binh đại lễ 1000 năm Thăng Long (P5)
Ở phần diễu hành này, sẽ có sự tham dự xe rước Rồng thời Lý, xe rước biểu trưng Hà Nội và xe rước Bằng UNESCO công nhận Hoàng Thành Thăng Long

Xem diễu binh đại lễ 1000 năm Thăng Long (P6)
Ở phần diễu hành này, sẽ có sự tham dự của Khối Cựu chiến binh, Khối Nông dân, Khối Công nhân, Khối Trí thức, Khối Thanh niên, Khối Công chức, viên

Xem diễu binh đại lễ 1000 năm Thăng Long (P7)
Ở phần diễu hành này, sẽ có sự tham dự của Khối Kiều bào, Khối Bạn bè Quốc tế, Khối Thông tấn báo chí...

Xem diễu binh đại lễ 1000 năm Thăng Long (P8)
Cuối cùng là khối nghệ thuật sẽ có các chương trình biểu diễn chào mừng Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội và 1000 em thiếu nhi sẽ thả bóng bay và chim

,

Không có nhận xét nào: