Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

"Hoa Ban trắng" (HUST : from 5/10/2010 to 21/8/2013)(17)

http://images.yume.vn/photo/pictures/20090416/tmtien218/origin/12398646643388_yume_photo.jpg

Không có nhận xét nào: