Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

"Hoa Ban trắng" (HUST : from 5/10/2010 to 21/8/2013)(14)

http://photos2.hi5.com/0071/490/301/f91BwV490301-02.jpg

Không có nhận xét nào: