Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Hoa Ban trắng" (HUST : from 5/10/2010 to 21/8/2013)(19)

http://images.yume.vn/photo/pictures/20100316/tmtien218/origin/haiduong2_1614935838.jpg

Không có nhận xét nào: