Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Mây bay ngang khi bạc mái đầu...(from 6/10/2010)(8)

photo

TS.Tran Manh Tien va NCS.Pham Thi Xuan Chau trong Ngay Tho Viet nam ,28/2/2010

Không có nhận xét nào: