Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010

Hội thảo khoa học quốc tế về Hà Nội

Nhiều ý kiến tâm huyết tại Hội thảo khoa học quốc tế về Hà Nội

Xem tin gốc

QĐND - 2 ngày trước 7 lượt xem

QĐND – Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình” đã kết thúc tốt đẹp. Tại hội thảo, các đại biểu đã đề cập nhiều vấn đề mang tính toàn diện, vĩ mô, từ việc làm thế nào để hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ di sản cho đến vấn đề thời sự của Hà Nội như quy hoạch giao thông, môi trường, chất lượng sống. Nhiều học giả nước ngoài đã phân tích các kinh nghiệm của quốc tế về phát triển đô thị bền vững và đưa ra những đề xuất trong việc tổ chức lại giao thông, mở rộng mạng lưới đô thị vệ tinh cho Hà Nội…

Ban tổ chức cho rằng, chất lượng các bài tham luận tại hội thảo có tính khoa học thực tiễn cao, thể hiện sự tâm huyết của các học giả kể cả trong những vấn đề còn trái chiều. Những ý kiến từ hội thảo này sẽ được Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội gửi tới Chính phủ và chính quyền Hà Nội để từ đó hoạch định ra chiến lược phát triển cho mình trong tầm nhìn 20-25 năm sau.

Kim Oanh

Không có nhận xét nào: