Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Mây bay ngang khi bạc mái đầu...(from 6/10/2010)(10)

photo

TS.Tran Manh Tien trong Van mieu-Quoc Tu Giam,chu nhat 28/2/2010

Không có nhận xét nào: