Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Mây bay ngang khi bạc mái đầu...(from 6/10/2010)(16)

photo

tc2

Không có nhận xét nào: