Thứ Hai, 19 tháng 7, 2010

A.15 months @N'15-Grimma Project (from 19/7/2010 to 15/10/2011)Kỷ niệm 20/7/1954 @2010(7)

Thứ ba, 20/07/2010 06:58 am

http://
Trần Mạnh Tiến ( Đại học Bách khoa Hà nội)&NCS. Phạm Thị Xuân Châu (Đại học
tmtien218.vnweblogs.com/archives...20100606
Thông tin hình ảnh
Kích thước: 593 × 456
Loại: 74KB JPG
Các tìm kiếm có liên quan:
logo đại học bách khoa hà nội

Chia sẻ qua Chia sẻ bài viết này cho bạn bè trên Facebook Chia sẻ bài viết này cho bạn bè qua Yahoo Messenger

Không có nhận xét nào: