Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

TS.Trần Mạnh Tiến & NCS.Phạm Thị Xuân Châu,TVQG

trạng: Vui vẻ

TS.Tran Manh Tien va NCS.Pham Thi Xuan Chau

Đăng ngày: 09:30 30-08-2010
Thư mục: Chung

photo

TS.Tran Manh Tien va NCS.Pham Thi Xuan Chau truoc Thu Vien Quoc gia Viet nam,sang thu sau ngay 26/2/2010

Không có nhận xét nào: