Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Chương trình "Hoa Ban Trắng" (HUET : from Sunday 29/8/2010 to 21/8/2013)(3)

Thứ bảy, 28/08/2010 18:52 pm

Hoa ban trắng tươi hồn tôi mãi.Mây bay ngang...khi bạc mái đầu ...

Thứ sáu, 27/08/2010 10:01 am


photo

TS.Tran Manh Tien va NCS.Pham Thi Xuan Chau truoc Thu Vien Quoc gia Viet nam,sang thu sau ngay 26/2/2010

Chia sẻ qua Chia sẻ bài viết này cho bạn bè trên Facebook Chia sẻ bài viết này cho bạn bè qua Yahoo Messenger

Thích:0| 1 Lượt xem

Không có nhận xét nào: