Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

HUET @VACE (from 31/8/2010 to 21/8/2013):"Hoa Ban trắng"(23)


photo

NCS.Pham Thi Xuan Chau trong Van mieu-Quoc Tu Giam,chu nhat 28/2/2010

Không có nhận xét nào: