Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Chương trình "Hoa Ban Trắng"(HUET: from 27/8/2010 to 21/8/2013)(2c)

photo

TS.Tran Manh Tien va NCS.Pham Thi Xuan Chau truoc Thu Vien Quoc gia Viet nam,sang thu sau ngay 26/2/2010

keyboard shortcuts: previous photo next photo L

Không có nhận xét nào: