Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Hoa ban trắng tươi hồn tôi mãi.Mây bay ngang...khi bạc mái đầu...(2)

photo

TS.Tran Manh Tien va NCS.Pham Thi Xuan Chau truoc Thu Vien Quoc gia Viet nam,sang thu sau ngay 26/2/2010

Không có nhận xét nào: