Kết quả Tìm kiếm

 1. Đứng bên hồ bán nguyệt Thấy tròn rồi vấng trăng...: TS.Trần Mạnh ...

  20 Tháng Chín 2010 ... TS.Trần Mạnh Tiến (Đại học Bách khoa ) &NCS. Phạm Thị Xuân Châu (Đại học Sư phạm ..... TS.Trần Mạnh Tiến & NCS.Phạm Thị Xuân Châu , Ngày . ...
  drtranmanhtien218.blogspot.com/.../tstran-manh-tien-ai-hoc-bach-khoa-ha_20.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 2. Đứng bên hồ bán nguyệt Thấy tròn rồi vấng trăng...: "Hoa ban trắng ...

  TS.Trần Mạnh Tiến và Hoa hậu Việt nam 2006:Mai Phương Thuý,trong đêm thời ... TS. ... TS.Trần Mạnh Tiến &NCS.Phạm Thị Xuân Châu (ngày 18/4/2010)(2). ...
  drtranmanhtien218.blogspot.com/.../hoa-ban-tranghuet-from-1892010-to_6944.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 3. Đứng bên hồ bán nguyệt Thấy tròn rồi vấng trăng...: "Thơ viết cho ...

  18 Tháng Năm 2010 ... TS.Trần Mạnh Tiến (Đại học Bách khoa Hà nội)&NCS. ... TS.Trần Mạnh Tiến &NCS.Phạm Thị Xuân Châu trên thành phố Điện Biên ,chủ nhật 2/5 . ...
  drtranmanhtien218.blogspot.com/.../tho-viet-cho-minhthu-ba-ngay-1852010-5.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 4. Đứng bên hồ bán nguyệt Thấy tròn rồi vấng trăng...: "Hoa ban trắng ...

  18 Tháng Chín 2010 ... TS.Trần Mạnh Tiến và Hoa hậu Việt nam 2006:Mai Phương Thuý,trong đêm thời ... TS. ... TS.Trần Mạnh Tiến &NCS.Phạm Thị Xuân Châu (ngày 18/4/2010)(2). ...
  drtranmanhtien218.blogspot.com/.../hoa-ban-tranghuet-from-1892010-to_231.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 5. Đứng bên hồ bán nguyệt Thấy tròn rồi vấng trăng...: tháng mười 2009

  TS.Trần Mạnh Tiến và Hoa hậu Việt nam 2006:Mai Phương Thuý,trong đêm thời ... TS.Trần Mạnh Tiến cùng Khoa Công nghệ Hóa học -Trường Đại học Bách khoa Hà nội ...
  drtranmanhtien218.blogspot.com/2009_10_01_archive.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 6. Đứng bên hồ bán nguyệt Thấy tròn rồi vấng trăng...: TS.Tran Manh ...

  TS.Trần Mạnh Tiến ( Đại học Bách khoa Hà nội)&NCS.... Ngọc Hân đoạt vương miện Hoa hậu VN ... TS.Trần Mạnh Tiến & NCS.Phạm Thị Xuân Châu , Ngày . ...
  drtranmanhtien218.blogspot.com/.../tstran-manh-tien-va-ncspham-thi-xuan_6825.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 7. Đứng bên hồ bán nguyệt Thấy tròn rồi vấng trăng...: TS.Tran Manh ...

  TS.Trần Mạnh Tiến ( Đại học Bách khoa Hà nội)&NCS.... Ngọc Hân đoạt vương miện Hoa hậu VN ... TS.Trần Mạnh Tiến & NCS.Phạm Thị Xuân Châu , Ngày . ...
  drtranmanhtien218.blogspot.com/.../tstran-manh-tien-va-ncspham-thi-xuan_19.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache
 8. Đứng bên hồ bán nguyệt Thấy tròn rồi vấng trăng...: Chương trình ...

  10 Tháng Tám 2010 ... Phạm Thị Xuân Châu ,ngày 7/5/2010) TS.Trần Mạnh Tiến & NCS. ... TS.Trần Mạnh Tiến ( Đại học Bách khoa Hà nội)&NCS. ...
  drtranmanhtien218.blogspot.com/.../chuong-trinh-hoa-ban-trang-1082010_09.html - Đã lưu trong bộ nhớ cache