Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Kỷ niệm 3/9/1999 & 2010 :CECO-HUET (2)

photo

What's this photo about?

A title and description can provide essential detail about this photo.

TS.Tran Manh Tien va NCS.Pham Thi Xuan Chau trong Ngay Tho Viet nam ,28/2/2010

Không có nhận xét nào: