Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

Chương trình "Hoa ban trắng" (HUET: from 11/9/2010 to 21/8/2013)(2b)

http://images.yume.vn/photo/pictures/20100403/tmtien218/origin/16032010_001__1402498300.jpg

Không có nhận xét nào: