Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

"Hoa Ban Trắng " (HUET &VACE : from 8/9/2010 to 21/8/2013)(15)

Thứ ba, 07/09/2010 20:05 pm

photo

c038

TS.Tran Manh Tien
&
Bach khoa oi ,mai truong
Toi truong thanh tu day
Bo mon truyen lic day
Tau lai di toc hanh...
( sinh vien 1972-1977,
Nghien cuu sinh 7/1990-5/1996)
HUT ,ngay 8/5/1996

Không có nhận xét nào: