Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

"Hoa Ban Trắng " (HUET &VACE : from 8/9/2010 to 21/8/2013)(13)

photo

What's this photo about?

A title and description can provide essential detail about this photo.

Dr.Trần Mạnh Tiến và Hoa hậu Hoàn vũ Colombia trong "Đêm Đại Sứ"

Không có nhận xét nào: